Մարքեթինգի կարևորությունը

Գոյություն ունի մարքեթինգի շուրջ 2000 սահմանում: Մենք առանձնացրել ենք ամենապարզը՝
մարքեթինգն այն գործընթացն է, որով արտադրանքը կամ ծառայությունը գտնում է իր պոտենցիալ հաճախորդներին:

Մարքեթինգային պլանի կազմում
Փաստաթուղթ, որտեղ նշված է հաճախորդների հետ արդյունավետ և նպատակահարմար հարաբերությունների հաստատման ռազմավարությունը և ուղիները՝ ինչպիսի մարտավարություններ պետք է դրա համար մշակվեն, սպառողների ո՞ր սեգմենտի համար է այն աշխատելու:

Թիրախային լսարանի սահմանում
Պետք է կազմել ձեր թիրախային լսարանի դիմագիծը.
պոտենցիալ հաճախորդների ընդհանուր բնութագիր՝ տարիք, սեռ, հետաքրքրություններ, ֆինանսական միջոցներ և այլն:

Մրցակիցների հետազոտություն
Ուսումնասիրել մրցակիցներին՝ գնային քաղաքականությունից մինչև դիրքավորման ստրատեգիա, ունիկալ առևտրային առաջարկներ, ուժեղ և թույլ կողմեր և այլն:

4P-ի տեսության կիրառություն
Այն հիմնված է մարքեթինգային պլանավորման չորս հիմնական հենասյուների վրա՝ ապրանք/ծառայություն, արժեք, առաջխաղացում, վաճառքի վայր:

Copy

Brandmark member since March 2020

ՏՏ ոլորտ

Մարքեթինք

Գիտելիք

Contact

We value your feedback.

Close
  • Phone:
  • Email: